minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Diwrnod Tawel Adfent 2019

Tim Higgins yn arwain y dydd yn Llanbedrog

2019 Advent Quiet Day

Tim Higgins leads the day in Llanbedrog

05/12/2019, 10:30 a.m. - 05/12/2019, 3 p.m.

English

Cynhelir Diwrnod Tawel Adfent 2019 yn Eglwys Pedrog Sant, Llanbedrog, dan arweiniad Canon Tim Higgins. Bu Tim yn Ganon yng Nghadeirlan Bryste cyn ymddeol i Ben Llyn. Mae’n du hwnt o weithgar ag Urdd Sant Ffransis ac yn aelod o Dîm Ardal Weinidogaeth Bro Madryn. 

Rhaglen 

10.30am Coffi

11am Cychwyn

3pm Cloi

Caiff cinio ysgafn ei weini. 

Cymraeg

The 2019 Advent Quiet Day is held in St Peter’s Church, Llanbedrog, led by Canon Tim Higgins. Tim was a Canon at Bristol Cathedral before retiring to the Llyn. He is an active Tertiary Franciscan, and a member of the Ministry Area Team in Bro Madryn.

Programme

10.30am Coffee

11am Start

3pm Close

A light lunch will be served. 

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees