minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Grwp Cadfan Mawrth 2020

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan March 2020

Worshipping, reflecting, sharing and planning

10/03/2020, 12:30 p.m. - 11/03/2020, 1:30 p.m.

Nant Gwrtheyrn

English

Agenda


Dydd Mawrth / 10 Mawrth

12.30

Cyrraedd a chinio

13.30

Addoliad agoriadol

William Morgan ym Mro Gwydyr

Myfyrdod / Stuart Elliott

14.00

Sesiwn 1

Ymgynghoriad ar feithrin disgyblion

Y sesiwn gyntaf i gefnogi ein gwaith i ddatblygu strategaeth esgobaethol ar gyfer ein canolbwynt o feithrin disgyblion

15.30

Paned

16.00

Sesiwn 2

Ymgynghoriad ar feithrin disgyblion

Ail sesiwn yr ymgynghoriad

17.30

Addoliad hwyrol

Mary Jones ym Mro Ystumanner

Reflection / Ruth Hansford

19.00

Swper


Dydd Mercher / 11 March

08.00

Brecwast

09.15

Cymun Bendigaid

Penmon ym Mro Seiriol

Myfyrdod / Robert Townsend

10.00

Sesiwn 3

Ein Fframwaith Datblygiad Gweinidogol esgobaethol

Sesiwn ar y cyd

11.00

Paned

11.30

Sesiwn 4

Ein Fframwaith Datblygiad Gweinidogol esgobaethol

Trafodaeth mewn grwpiau archddiaconiaethol

12.30

Cinio ac ymadael

Cymraeg

Agenda


Tuesday / 10 March

12.30

Arrival and lunch

13.30

Opening worship

William Morgan in Bro Gwydyr

Reflection / Stuart Elliott

14.00

Sesiwn 1

A consultation on nurturing disciples

The first session to support our work to develop a diocesan strategy for our priority of nurturing disciples

15.30

Tea

16.00

Session 2

A consultation on nurturing disciples

The second session of the consultation

17.30

Evening worship

Mary Jones in Bro Ystumanner

Reflection / Ruth Hansford

19.00

Dinner


Wednesday / 11 March

08.00

Breakfast

09.15

Holy Eucharist

Penmon in Bro Seiriol

Reflection / Robert Townsend

10.00

Session 3

Our diocesan Ministerial Development Framework

Plenary session

11.00

Coffee

11.30

Session 4

Our diocesan Ministerial Development Framework

Discussion in archidiaconal groups

12.30

Lunch and departure

Wedi'i Archebu'n Llawn  Fully booked