minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gweithdy Hygyrch y Chynhwysol i bobl â Anhawsterau clyw yn y gymuned

gyda Fr Anthony Hodges yn Nhŷ Deiniol

Accessibility and inclusive liturgy for the deaf an hard of hearing in the community

with Fr Anthony Hodges at Tŷ Deiniol

12/03/2020, 10:30 a.m. - 12/03/2020, 3:30 p.m.

English

Mi fydd y diwrnod yma yn ei’n cynorthwyo i wellhau’r ffyrdd yr ydym yn ymgysylltu gyda’r rhai sy’n fyddar neu gyda anhasterau clyw yn yr Ardaloedd Weinidogaeth. Mi fydd cyfle i ddeallt angenion y rhai sydd wedi neu yn colli ei clyw ag ymchwylio ar ffyrdd i wneud yr eglwys yn groesawus ir uniglion hyn. Mi fyddwn hefyd yn archwylio ffyrdd ar sut i feithrin cysylltiadau cryfach gyda nhw.

Bydd y diwrnod yn cael ei arwain gan Tony Hodges gyda chefnogaeth gan aelodau or cymunedau. Mae Tony wedi gweithio fel caplan yn y gymned i gefnogi’r rhai byddar a anhawsterau clyw ers 30 o flynyddoedd a wedi arwain nifer o gyrsiau hyfforddiant ar sut gall yr Efengyl gael ei gyfathrebi ir rhai sy’n cael anhawterau clywed geiriau

Cymraeg

This event will help us improve the ways in which we serve people who are deaf and hard of hearing in our Ministry Areas.There will be an opportunity to understand the distinctive needs of those who experience hearing loss and to explore those things that help to make a church welcoming for people who are deaf and hard of hearing.They will also explore ways in which we can nurture stronger connections with the deaf and hard of hearing communities.

This event will be led by Tony Hodges with support from members of these communities.Tony has been working with the deaf and hard of hearing communities as a chaplain for over 30 years and has run several training courses on how the Gospel can be communicated to those who have difficulty hearing the spoken word.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees