minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Wrth y bwrdd yn ystod y Grawys

Zoom wythnosol i deuluoedd ifanc

At the table during Lent

A weekly Zoom session for young families

21/02/2021, 2 p.m. - 28/03/2021, 2:30 p.m.

Zoom

English

Myfi, Iesu: Wrth y bwrdd

Zoom wythnosol i deuluoedd ifanc yn trafod dywediadau "Myfi yw" yr Iesu

Pob dydd Sul yn ystod y Grawys am 2pm


Yn ystod wythnosau'r Grawys, bydd ein hadnodd Wrth y bwrdd ar gyfer teuluoedd a'r Eglwys Iau rhyw chydig yn wahanol. Bob dydd Sul, bydd Wrth y bwrdd ar ffurf sesiwn ar Zoom, yn archwilio themâu y cwrs Grawys esgobaethol, Myfi, Iesu. Bydd recordiad o'r sesiwn ar gael hefyd.

Pob wythnos byddwn yn archwilio un o ddywediadau "Myfi yw" Iesu gyda'n gilydd am hanner awr, cyn cael her grefftus am yr wythnos i ddod.

Bydd Naomi Wood, ein Swyddog Gweinidogaeth Plant a Theuluoedd, yn cynnal y sesiynau ynghyd a chydweithwyr o bob cwr o’r esgobaeth.

I fod yn bresennol, mae angen i chi gofrestru ar y dudalen hon.


Wrth gofrestru plîs enwch pob plentyn ac oedolyn sydd yn ymuno. Rhaid i o leiaf un oedolyn fod yn bresennol gyda'r plentyn/plant.

Oherwydd gofynion diogleu mae'r sesiynau 'byw' ar agor i deuluoedd, clerigion ac arweinwyr gweinidogaeth plant, pobl ifanc a theuluoedd.

Bydd y sesiwn yn cael ei recordio ond ni fydd unrhyw blentyn yn ymddangos ar y sgrîn heblaw fod caniatâd datgan o flaen llaw. Bydd hwn ar gael ar sianel YouTube Esgobaeth Bangor a'i rannu ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallwch barhau i ymuno â ni hyd yn oed os na allwch wneud y sesiwn 'byw'.

Dim ond unwaith mae angen i chi cofrestru ac yna gallwch defnyddio yr un dolen pob wythnos.

Trwy gofrestru rydych chi'n cytuno i gael eich manylion wedi'i cadw trwy gydol y digwyddiad. Yna bydd manylion cyswllt yn cael eu dileu o'n system unwaith y bydd y sesiwn olaf wedi'i chwblhau.

Cewch yma ein canllawiau Cynnull â phlant a phobl ifanc arlein.

Cymraeg

I, Jesus: At the table

A weekly Zoom session for young families to explore the "I am" sayings of Jesus

Every Sunday during Lent at 2pm


During the weeks of Lent, our At the table resource for families and Junior Church is going to look a bit different. Every Sunday, At the table will take the form of a Zoom session, exploring the themes of the diocesan Lent course, I, Jesus.

Each week we will explore one of Jesus's "I am" sayings together for half an hour, before being set a crafty challenge for the week ahead.

Naomi Wood, our Children & Family Ministry Officer, will be hosting the sessions, along with colleagues from across the diocese.

To be present, you need to register on this page.


Please name all children and adults who will be joining. Children must be accompanied.

For safeguarding reasons we are limiting the attendees to diocesan clergy; children's, youth and family ministry leaders and families.

The session will be recorded but only the image of the leader will be visible. No children will appear on the recording unless by express prior agreement. This will be made available on the Diocese of Bangor's YouTube channel and shared on social media so you can still join us even if you can't make the 'live' session.

You only need to sign up once and can then use the same link each week.

By signing up you agree to have your details stored for the duration of the event. Contact details will then be deleted from our system once the final session is complete.

You can also consult our Gathering online with children and young people guidance.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees