minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd Glerigol 2021

Ein cynhadledd 2021 yn Rhydychen

2021 Clergy Conference

Our 2021 Oxford-based conference

13/09/2021, noon - 16/09/2021, 2 p.m.

English

Diwinydda campus


Yn dilyn cyfres o gynadleddau clerigol blynyddol sydd wedi canolbwyntio ar praxis y weinidogaeth, bydd Cynhadledd Glerigol 2021 yn ein trochi yn ehangder diwinyddiaeth academaidd a'i disgyblaethau.

Byddwn yn ymgynnull yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen, gan ddefnyddio Awditoriwm Grove y coleg ar gyfer ein darlithoedd. Bydd rhestr gynyddol o siaradwyr o golegau Rhydychen a thu hwnt yn cynnig safbwyntiau cyfoes i ni o bob rhan o sbectrwm diwinyddiaeth academaidd. 


Ein nod yw ymgynnull wedi cinio ar ddydd Llun 13 Medi, a gorffen erbyn dechrau'r prynhawn ddydd Iau 16 Medi. Gwahoddir pob clerig trwyddedig, gan gynnwys curadiaid a chlerigion hunangynhaliol / NSM, ynghyd ag ymgeiwyr afr gyfer y weinidogaeth ordeiniedig sy'n astudio yn Athrofa Padarn Sant.

Nid oes parcio ar gael yn y coleg, ond mae cyfleusterau Parcio a Theithio ar gael ar gyrion y ddinas. Os hoffech chi deithio ar fws neu drên, gall Tîm Deiniol drefnu hyn ar eich rhan; nodwch hyn yn yr adran nodiadau isod.

Cymraeg

Doing theology excellently


Following a series of annual clergy conferences that have focused on the praxis of ministry, our 2021 Clergy Conference will immerse us in the breadth of academic theology and its disciplines.

We will convene at Magdalen College, Oxford, making use of the college’s Grove Auditorium for our lectures. A growing list of speakers from Oxford’s colleges and beyond will offer us contemporary perspectives from across the spectrum of academic theology.


We aim to gather after lunch on Monday 13 September, and end by early afternoon on Thursday 16 September. All licensed clergy, including curates and self-supporting/NSM clerics are invited, along with ordinands studying at St Padarn's Institute.

Parking is not available at the college, but there are Park and Ride facilities available outside the city centre. If you would like to travel by coach or train this can be arranged on your behalf by Tîm Deiniol; please indicate this in the notes section below.

Cofrestru  Signup