minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Grŵp Cadfan Tachwedd 2021

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grŵp Cadfan November 2021

Worshipping, reflecting, sharing and planning

03/11/2021, 12:30 p.m. - 04/11/2021, 1:30 p.m.

Nant Gwrtheyrn

English

Mae'r Esgob yn gobeithio y byddwn yn gallu bwrw ymlaen â chyfarfod wyneb yn wyneb o Grŵp Cadfan ym mis Tachwedd. Gwahoddir holl Arweinwyr Ardal y Weinyddiaeth a Viceriaid Cysylltiol i fod yn bresennol.

Llenwch y ffurflen isod, os gwelwch yn dda, i gofrestru eich presennoldeb.

Bydd mwy o fanylion a rhaglen ar gyfer y digwyddiad ar gael yn fuan.

Cymraeg

The Bishop hopes that we will be able to go ahead with an in-person meeting of Grŵp Cadfan in November. All Ministry Area Leaders and Associate Vicars are invited to be present.

Please fill in the form below to register your attendance.

More details and a programme for the event will become available soon.

Cofrestru  Signup