minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Lansio Adnoddau Digwyddiadau Bywyd

Digwyddiad i lansio'r adnoddau newydd i gefnogi Digwyddiadau Bywyd

Life Events Resources Launch

Launch event for the new resources to support Life Events

18/11/2021, 10 a.m. - 18/11/2021, 3:30 p.m.

English

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i ddigwyddiad i lansio'r adnoddau Digwyddiadau Bywyd newydd o'r Eglwys yng Nghymru.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cyfarfod ac yn cefnogi pobl yn ystod adegau allweddol yn eu bywydau ers dros 100 mlynedd. Mae'r digwyddiadau bywyd hyn yn rhan greiddiol o'n cenhadaeth a'n gweinidogaeth.

Crëwyd adnoddau newydd i gefnogi Ardaloedd y Weinyddiaeth yn eu gweinidogaeth Digwyddiadau Bywyd. Cafodd rhain eu lansio yng nghyfarfod diweddaraf y Corff Llywodraethol, byddant yn cael eu cyflwyno yn Esgobaeth Bangor ar Ddydd Iau 18 Tachwedd.

Estynnir gwahoddiad i'r digwyddiad hwn i bob clerigwr esgobaethol a gweinidog lleyg.

Cynhelir y didwyddiad yn Stiwdio 1, Y Galeri, Caernarfon.
Bydd cinio ar gael.

Archebwch eich le gan ddefnyddio'r ffurflen isod os gwelwch yn dda.


Cymraeg

You are warmly invited to an event to the launch of the new Life Events resources from the Church in Wales.

The Church in Wales has been meeting and supporting people during key moments in their lives for over 100 years. These life events represent a core part of our mission and ministry.

New resources have been created to support Ministry Areas in their Life Events ministry. These were officially launched at the recent meeting of the Governing Body and will be shared in the Diocese of Bangor on Thursday 18th November.

An invitation to this event is extended to all diocesan clergy and lay ministers.

The event will be held in Studio 1, Y Galeri, Caernarfon.
Lunch will be provided.

Please book your place using the form below.


Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees