minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Caplaniaeth Anna

Rhagarweiniad i Gaplaniaeth Anna

Anna Chaplaincy

An introduction to Anna Chaplaincy

09/02/2023, 10 a.m. - 09/02/2023, 1 p.m.

Galeri,, Caernarfon

English

Ar ddydd Iau 9 Chwefror, 10.00am - 1.00pm mae’n bleser gennym groesawu’r Parchg Sally Rees a Debbie Ducille i arwain rhai sesiynau yn cyflwyno Caplaniaeth Anna. Mae Caplaniaeth Anna yn ffurf nodedig ar gaplaniaeth sy’n cynnig gofal bugeiliol ac ysbrydol i bobl hŷn a’r rhai sy’n gofalu amdanynt. Gall Caplaniaid Anna fod yn lleyg neu’n ordeiniedig ac mae'r model caplaniaeth hefyd yn cynnwys rôl arall i wirfoddolwyr o’r enw ‘Anna Friend’.

Y Parchg Sally Rees yw arweinydd caplaniaeth Cymru a Debbie Ducille yw Arweinydd yr Eglwys ar Dîm Cenedlaethol y DU, a gefnogir gan Gymrodoriaeth Darllen y Beibl (BRF).

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb, felly os hoffech ddod draw i ddarganfod mwy am Anna Caplaniaeth a sut y gallwch chi neu eraill sydd â diddordeb gymryd rhan, yna cofrestrwch gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Galeri, Caernarfon, a bydd yn cynnwys egwyl goffi a chinio – mae cofrestru’n bwysig at ddibenion arlwyo.

I ymweld â gwefan Anna Caplaniaeth am ragor o wybodaeth cliciwch ar y botwm isod.

Cymraeg

On Thursday 9 February, 10.00am - 1.00pm we’re delighted to welcome the Revd Sally Rees and Debbie Ducille to come and lead some sessions introducing ‘Anna Chaplaincy’. Anna Chaplaincy is a distinctive form of chaplaincy offering pastoral and spiritual care to older people and those who care for them. Anna Chaplains can be lay or ordained and the chaplaincy model also includes another role for volunteers called an ‘Anna Friend’.

The Revd Sally Rees is the chaplaincy lead for Wales and Debbie Ducille is the Church Lead on the UK National Team, which is supported by the Bible Reading Fellowship (BRF).

This event is open to all, so if you’d like to come along and discover more about Anna Chaplaincy and how you or others who are interested can get involved, then please register using the form below.

The event is being held at Galeri, Caernarfon, and will include a coffee break and lunch – registration is important for catering purposes.

To visit the Anna Chaplaincy website for more information please click the button below.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees