minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Llwybr Cadfan - Ffynnon Cybi

Barddoniaeth a cherddoriaeth Gymraeg

Llwybr Cadfan at Saint Cybi's Well

Welsh poetry and music

30/04/2023, 2 p.m.

English

Dewch i wrando ar farddoniaeth a cherddoriaeth Gymraeg mewn lleoliad godidog. 

Cewch ddysgu am hanes y lleoliad unigryw hwn sydd wedi ei nythu yn y coed mewn man diarffordd wrth droed Pen Llŷn. Wedi’u hysbrydoli gan bererindod ar hyd Llwybr Cadfan bydd y beirdd Sian Northey, Siôn Aled a Gareth Evans Jones yn darllen eu cerddi ynhyd â’r amryddawn Dewi ‘Pws’ Morris yn eich diddannu.

Cymraeg

Come and listen to Welsh poetry and music in a stunning setting.

Learn about the history of this unique location nestled in the woods in a secluded spot at the foot of the Llŷn Peninsula. Inspired by a pilgrimage along the Cadfan Trail poets Sian Northey, Siôn Aled and Gareth Evans Jones will read their poems alongside the musician Dewi 'Pws' Morris.

Cofrestru  Signup