minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Grŵp Elen ar Zoom

Cyfle i sgwrsio a rhannu

Grŵp Elen on Zoom

A chance to chat and share

15/05/2023, 7:30 p.m.

Zoom

English

Grŵp Elen yw’r rhwydwaith ar draws Esgobaeth Bangor ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Yn ystod y cyfarfod hwn byddwn yn treulio amser yn sgwrsio a gweddïo gyda’n gilydd dros y gwaith a’r weinidogaeth ym mhob un o’n Hardaloedd Gweinidogaeth ac yn edrych ar y tymor sydd o’n blaenau a’r hyn yr hoffem ei wneud yn ein heglwysi a’n cymunedau.

Defnyddiwch y manylion isod i ymuno â'r cyfarfod:

https://us06web.zoom.us/j/84030600518?pwd=S3VRbHRkSkYzd1FhTGhlZEdLTTZQZz09

Meeting ID: 840 3060 0518

Passcode: 905926


Cymraeg

Grŵp Elen is the network across the Diocese of Bangor for anyone working with children, young people and their families.

During this meeting we will spend time chatting and praying together for the work and ministry in each of our Ministry Areas and looking at the season ahead and what we might like to do in our churches and communities.

To join the meeting please use the details below:

https://us06web.zoom.us/j/84030600518?pwd=S3VRbHRkSkYzd1FhTGhlZEdLTTZQZz09

Meeting ID: 840 3060 0518

Passcode: 905926