minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd Efeyngylu Arloesol

Cynhadledd Efengylu Arloesol i’r Eglwys yng Nghymru.

Pioneer Evangelism Conference

Pioneer Evangelism Conference for the Church in Wales

27/11/2023, noon - 27/11/2023, 9 p.m.

English
Cynhadledd Efeyngylu Arloesol
Cynhadledd Efeyngylu Arloesol

Rydym yn hynod gyffrous i gyflwyno Cynhadledd Efengylu Arloesol i’r Eglwys yng Nghymru. Yn cael ei cynnal ar lwyfan Rhithiol Vfairs sy’n galluogi I chi ymuno o unrhyw le ac yn hollol hygyrch I bawb. Bydd y diwrnod yn cynnwys siaradwyr gwadd, gweithdai a chyfle I rhannu syniadau a gweddio dros pob dim sy’n rhan o weinidogaethu Arloesol.

Mawr obeithiwn y bydd holl Pobl Duw yn gadael y gynhadledd wedi eu hysbrydoli ac yn teimlo eu bod a’r gallu i gyfrannu at waith teyrnas Duw. Yn agored i bawb yn yr Eglwys yng Nghymru.

Siaradwyr gwadd

 • Archesgob Andrew John.
 • Yr Esgobion Cymru.
 • Yr Esgob Jill Duff.
 • Dr. Siôn Aled Owen, Canon Brifardd a Diwinyddiaeth Gymreig, Athrofa Padarn Sant.
 • Parch Eryl Parry, Swyddog Galluogi Cenhadaeth Arloesol, Esgobaeth Bangor.
 • Naomi Wood, Ordinand & Chyn Gyfarwyddwraig Cyfarthrebu Esgobaeth Bangor.
 • Jo Leslie Arwenidd Efengylu y Church Army, Gogledd Cymru.
 • Mandy Bayton, Yr Eglwys yng Nghymru.
 • Rob Jones Cyfarwyddwr Gweinidogaeth Arloesol Eglwys Iwerddon.
 • Yr Esgob Susan Bell, Esgob Niagra.

Dyddiad: 27 Tachwedd2023.

Amser: 12.00 ganol dydd – 9.00pm

Lleoliad: Llwyfan Rhithiol Vfairs

Dewch i ymuno a ni bwciwch eich lle nawr.

Cymraeg
Pioneer Evangelism Conference
Pioneer Evangelism Conference

We are delighted to host a Pioneer Conference for the Church in Wales, held on a Virtual platform allowing you to join from anywhere and accessible to all. The day will include inspirational talks from keynote speakers, workshops, opportunities to share ideas and pray about all things Pioneering.

We hope that the whole people of God leaves the conference inspired and equipped to go forth and start things to contribute to the work of God's kingdom. Open to all the Church in Wales.

Speakers include

 • Archbishop Andrew John.
 • The Welsh Bishops.
 • Bishop of Lancaster Jill Duff.
 • Dr. Siôn Aled Owen, Canon Bardd, Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and Tutor in Welsh Theology, St Padarn's Institute

 • Revd Eryl Parry, Archdeaconry of Bangor's Pioneer Mission Enabler.

 • Naomi Wood, Ordinand & Former Director of Communications, Diocese of Bangor
 • Jo Leslie Evengelism Lead for Church Army, North Wales Coast.
 • Mandy Bayton, Director of Evangelism, Church in Wales.
 • Rob Jones Director of Pioneer Minstry, Church of Ireland
 • Bishop Susan Bell, Bishop of Niagra.

Date: 27th November 2023.

Time: 12.00 midday – 9.00pm

Location: Vfairs Virtual Platform

Book your place now: