minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Diwrnod Tawel y Adfent

Diwrnod Tawel yr Adfent gyda Y Hyb. David Parry, Archddiacon Bangor.

Advent Quiet Day

Advent Quiet Day with The Ven. David Parry, Archdeacon of Bangor.

29/11/2023, 10 a.m. - 29/11/2023, 4 p.m.

Eglwys Padarn Sant, Llanberis, LL55 4TF

English

Fel Cristnogion, rydym yn deall arwyddocâd dwys tymor yr Adfent wrth i ni ddechrau dathlu genedigaeth Iesu Grist.

Ymunwch â ni am ddiwrnod o fewnblygiad tawel, gweddïau dan arweiniad, ac eiliadau o llonyddwch a fydd yn dyfnhau eich cysylltiad â gwir ysbryd y Nadolig. Neilltuwch prysyrdeb tymor y Nadolig a chofleidio'r heddwch a'r llawenydd a ddaw yn sgil yr Adfent.

  • 10-4pm
  • Eglwys Padarn Sant, Llanberis, LL55 4TF
  • Cyfraniad Awgrymedig: £10

Ebost Helen Wilcox i archebu eich lle.

Cymraeg

As Christians, we understand the profound significance of the Advent season as we begin our celebration of the birth of Jesus Christ. 

Join us for a day of tranquil introspection, guided prayers, and moments of stillness that will deepen your connection with the true spirit of Christmas. Set aside the hustle and bustle of the Christmas season and embrace the peace and joy that Advent brings.

  • Wednesday 23 November, 10-4pm
  • St Padarn's Church, Llanberis, LL55 4TF
  • Suggested donation £10

Email Helen Wilcox by 22 November to secure your place.