minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Diwrnod Gweithredu COP28

Rydym yn Codi ar gyfer ein Dyfodol, Diwrnod Gweithredu Byd-eang COP28

COP28 Mobilization Day

We Rise for our Future, COP28 Global Day of Action.

09/12/2023, 1 p.m. - 09/12/2023, 5 p.m.

Pontio, Room PL2, level 2

English

Mae Grŵp Gweithredu Hinsawdd Gogledd Orllewin Cymru yn eich gwahodd i fynychu’r digwyddiad canlynol dan arweiniad pobl ifanc:

Rydym yn Codi ar gyfer ein Dyfodol, Diwrnod Gweithredu Byd-eang COP28
Ystafell PL2, lefel 2, Pontio

  • 1pm: Gweithdy baneri a phlacardiau ac ysgrifennu negeseuon i Wleidyddion.
  • 2:30pm: Gorymdaith o Pontio at Cloc Bangor gyda chyfle am luniau gyda’n baneri a phlacardiau.
  • 3:30pm: Lleisiau Pobl Ifance am 3.30 yn ystafell PL2 Pontio.

Bydd pobl ifanc yn rhannu eu syniadau a'u dymuniadau ar gyfer y dyfodol gyda ni. Rydym yn eich gwahodd i ddod i wrando ar eu negeseuon a'u cymryd o ddifrif.

Nodwn yn barchus fod y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar leisiau pobl ifanc, felly ni fydd cyfle i oedolion siarad ond gobeithiwn y byddwch yn awyddus i drafod eu pryderon yn y gweithdy ac ar yr orymdaith.

Cymraeg

The North Wales Climate Action Group invite you to attend the following youth-led event

We Rise for our Future, COP28 Global Day of Action
Pontio, Room PL2, Level 2

  • 1pm: Banner making workshop and writing messages to Politicians before the event. at 1:00.
  • 2:30pm: March from Pontio to Bangor Clock and photos with our placards and banners.
  • 3:30pm: Youth speeches at Pontio Room PL2.

Young people will be sharing their ideas and wishes for the future.

North Wales Climate Action Group respectfully point out that this event is centered on young people’s voices, therefore there will be no opportunity for adults to speak. we hope you will be keen to discuss concerns with young people in the workshop and on the march.