minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Hyfforddiant Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae'r sesiynau'n arbennig o fuddiol os ydych chi'n ddefnyddiwr Pobl fy Eglwys, ...

DBS training

The sessions are particularly useful if you are a My Church People ...

24/01/2024, 1 p.m. - 12/03/2024, 6 p.m.

English

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn recriwtio mwy diogel neu yn archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer eich eglwys, grŵp neu brosiect, fe'ch gwahoddir i fynychu sesiwn hyfforddiant ar-lein, a gyflwynir gan Carol Eland, swyddog cyswllt rhanbarthol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r sesiynau'n arbennig o fuddiol os ydych chi'n ddefnyddiwr Pobl fy Eglwys, yn swyddog diogelu, yn weinyddwr neu’n rheolwr gwirfoddol.

Mae'r sesiwn yn para 90 munud gydag amser ar gyfer cwestiynau ar y diwedd.

Dyma’r dyddiadau:

  • 24 Ionawr 1pm
  • 12 Mawrth 6pm

I gadw’ch lle, e-bostiwch mychurchpeople@cinw.org.uk

Darllenwch fwy am ddiogelu a'r Eglwys yng Nghymru

Cymraeg

The Representative Body of the Church in Wales have been working with the Disclosure and Barring Service to develop bespoke training around safer recruitment and DBS checking.

If you have an interest in safer recruitment or DBS checking for your church, group or project, you are invited to attend an online training session, delivered by Carol Eland, regional DBS contact. 

If you are a My Church People user, a safeguarding officer, administrator or volunteer manager then this training is for you. The session lasts 90 minutes with time for questions at the end.

The dates are:

  • 24th January 1pm
  • 12th March 6pm

To book a place, please email mychurchpeople@cinw.org.uk

Read more about Safeguarding and the Church in Wales