minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gwasanaeth Trwyddedu Jill Ireland

Gwasanaeth Trwyddedu Jill Ireland

Jill Ireland's Licensing Service

Jill Ireland's Licensing Service

15/06/2024, 2 p.m. - 15/06/2024, 4 p.m.

Tyn y Ffynnon, Nant Peris LL55 4UH

English

Bydd Jill Ireland yn cael ei thrwyddedu i’w rôl newydd fel Caplan Awyr Agored. Bydd hwn yn wasanaeth cymun creadigol, awyr agored wedi'i amgylchynu gan y mynyddoedd ac yn agos at ffynnon sanctaidd hynafol. 

2pm, Dydd Sadwrn 15 Mehefin, yn Tyn y Ffynnon, Nant Peris LL55 4UH.

Dewch a chadair gwersylla.

Cyfarwyddiadau teithio

1, Parcio a theithio Nant Peris. Mae'n costio £5. Rhannwch y car os yn bosibl.

2, Parciwch yn Llanberis a chymerwch Fws Sherpa sy'n rhedeg i'r Parcio a Theithio bob 30 munud. £3 yn ôl. Dail o'r gysgodfan bysiau gyferbyn â gorsaf Rheilffordd y Mynydd.

Ar ôl y gwasanaeth arbennig hwn, byddwn i gyd yn dychwelyd i Lanberis i gael lluniaeth i ddathlu yn eglwys Padarn Sant (ar y Stryd Fawr yng nghanol y pentref).

RSVP: davidparry@cinw.org.uk 07403635510

Cymraeg

Licensing service for Jill Ireland for her new role as Outdoor Chaplain. This will be a creative, outdoor communion service surrounded by mountains and close to an ancient holy well.

2pm, Saturday 15th June, at Tyn y Ffynnon, Nant Peris LL55 4UH.

Bring a camping chair. 

Getting there

1. Park & Ride Nant Peris is a short walk from Tyn y Ffynnon. It costs £5. Please car share if possible.

2. Park in Llanberis and take the Sherpa Bus which runs to the Park & Ride every 30 minutes. £3 return. Leaves from the bus shelter opposite the Mountain Railway station.

After this special service, we will all be returning to Llanberis for celebratory refreshments in St Padarn’s church (on the High Street in the centre of the village).

RSVP: davidparry@cinw.org.uk 07403635510