minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
01/05/2018 Addoli Duw / Worshipping God

Creadigrwydd wrth bregethu ac addysgu

Archwilio’r defnydd o dechnegau creadigol a thechnoleg fodern wrth bregethu

Creativity in preaching and teaching

Exploring the use of creative techniques and modern technology in preaching
03/05/2018 Addoli Duw / Worshipping God

Gwnewch hyn er cof amdanaf: Myfyrio ar ddathlu'r Cymun

Cyfle i fyfyrio ar lywyddu yn y Cymun

Do this in remembrance of me: Reflecting on celebrating the Eucharist

An opportunity to reflect anew on presiding at the Eucharist
12/05/2018 Addoli Duw / Worshipping God

Canwch o'ch calon i Dduw: Cyfoethogi'r defnydd o gerddoriaeth yn ein haddoliad

Archwilio a gwella’r defnydd o gerddoriaeth, lleisiau ac offerynnau mewn addoli

Make meldoy to God: Enchancing the use of music in worship

Exploring and enhancing the use of music, voices and instruments in worship
22/05/2018 Addoli Duw / Worshipping God

Cynllunio ac arwain addoliad dwyieithog

Digwyddiad i fyfyrio ar arwain addoliad dwyieithog

Planning and leading bilingual worship

An event to reflect on leading worship bilingually
25/05/2018 Addoli Duw / Worshipping God

Penwythnos o Eglwys y Goedwig

Profiad tridiau o Eglwys y Goedwig

A weekend of Forest Church

A three-day exploration of Forest Church
26/05/2018 Addoli Duw / Worshipping God

Canfod Eglwys y Goedwig

Cyflwyniad cynhwysfawr i Eglwys y Goedwig

Exploring Forest Church

A comprehensive introduction to Forest Church
25/10/2018 Addoli Duw / Worshipping God

Gweinidogaethau gyda pobl sy'n fyddar neu'n drw eu clyw

Gwella’r ffyrdd i wasanaethu pobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw

Ministry with people who are deaf and hard of hearing

Improving the ways in which we serve people who are deaf and ...