minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
28/04/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Gofalu am ein gilydd: Trosolwg o Gymorth Cyntaf yn yr eglwys

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

Looking after one another: An overview of First Aid in church

The session being held in the north of the diocese
30/04/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Gofalu am ein gilydd: Trosolwg o Gymorth Cyntaf yn yr eglwys

The session being held in the south of the diocese

Looking after one another: An overview of First Aid in church

The session being held in the south of the diocese
19/05/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Fforwm Cydlynwyr Diogelu

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

Safeguarding Coordinators forum

The session being held in the north of the diocese
21/05/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Fforwm Cydlynwyr Diogelu

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yn ne’r esgobaeth

Safeguarding Coordinators forum

The session being held in the south of the diocese
22/05/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Dwi’n aelod o Gyngor yr Ardal Weinidogaeth – help!

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yn ne’r esgobaeth

I’m a Ministry Area Council member – help!

The session being held in the south of the diocese
24/05/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Dwi’n aelod o Gyngor yr Ardal Weinidogaeth – help!

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

I’m a Ministry Area Council member – help!

The session being held in the north of the diocese
16/06/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Gofalu am ein gilydd: Trosolwg o Iechyd a Diogelwch yn yr eglwys

Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi trosolwg o ofynion Iechyd a Diogelwch

Looking after one another: An overview of Health & Safety in church

This event provides an overview of Health & Safety requirements