minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
06/03/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cyfarwyddyd Ysbrydol: Be’ ’di be’?

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

Spiritual Direction: What’s it all about?

The session being held in the north of the diocese
08/03/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cyfarwyddyd Ysbrydol: Be’ ’di be’?

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yn ne'r esgobaeth

Spiritual Direction: What’s it all about?

The session being held in the south of the diocese
13/03/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cyd-gerdded gyda Duw mewn gweddi

Cyfle i ddyfnhau bywyd gweddi

Learning to walk with God in prayer

An opportunity to deepen our prayer life
29/04/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cymun Bwrdd Agored y Gaplaniaeth LHDTRh+

Yn o brif ddigwyddiadau Caplaniaeth LHDTRh+ Esgobaeth Bangor

LGBTI+ Chaplaincy Open Table Eucharist

One of the Diocese of Bangor LGBTI+ Chaplaincy's main events
24/05/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Dydd Astudio’r Esgob

Gwrando’n astud ar leisiau tawel

Bishop’s Study Day

Listening to the voices we rarely hear
26/07/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cymun Bwrdd Agored y Gaplaniaeth LHDTRh+

Yn o brif ddigwyddiadau Caplaniaeth LHDTRh+ Esgobaeth Bangor

LGBTI+ Chaplaincy Open Table Eucharist

One of the Diocese of Bangor LGBTI+ Chaplaincy's main events
02/10/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Dydd Astudio’r Esgob

Golwg o’r newydd ar yr Hen Destament

Bishop’s Study Day

The Old Testament through new eyes
08/11/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Dydd Astudio’r Esgob

Cymru, hunaniaeth a chrefydd

Bishop’s Study Day

Wales, identity and religion