minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
10/04/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Gwydnwch o dan bwysau yn y weinidogaeth

Deall sut y gallwn ni gynnig gweinidogaeth effeithiol pan fyddwn dan bwysau

Resilience under pressure in ministry

Helping us understand how we can offer an effective ministry in frequently ...
12/06/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

DNA gweinidogaethu arloesol

Wrth graidd gweinidogaethu arloesol cawn yr alwad i ymgysylltu â’r gymuned gan ...

The DNA of pioneer ministry

At the heart of pioneer ministry is the call to engage with ...
17/09/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Cynhadledd Glerigol 2018

Goruchwylwyr dros Deulu Duw a Llysgenhadon Crist

Clergy Conference 2018

Stewards over God’s Household and Ambassadors for Christ
30/10/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Arwain Dyddiau Tawel

Sut i lunio a chyflwyno Diwrnod Tawel

Leading Quiet Days

How to put together and deliver a Quiet Day
12/11/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Cynnal gwydnwch ac effeithiolrwydd mewn gweinidogaeth

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yn ne'r esgobaeth

Sustaining resilience and effectiveness in ministry

The session being held in the south of the diocese
13/11/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Cynnal gwydnwch ac effeithiolrwydd mewn gweinidogaeth

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

Sustaining resilience and effectiveness in ministry

The session being held in the north of the diocese