minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Dirnad uchder dy fwriad

Cynhadledd Glerigol Esgobaeth Bangor 2019


Cynhelir Cynhadledd Glerigol 2019 yng Ngwesty’r Titanic yn Noc Stanley yn Lerpwl. Dros dridiau, byddwn ni fel offeiriaid, diaconiaid ac ymgeiswyr o Fangor yn myfyrio ar y modd y gallwn ddirnad uchder bwriad Duw – yn ein bywydau, yn ein heglwysi, yn ein cymunedau, ac yng nghanol helbul ein byd.

Ceir fersiwn arlein o ddeunudd y gynhadledd yma, gan gynnwys manylion lleoliad a theithio, yr amserlen, gwybodaeth am ein cyfarnwyr, a manylion am y grwpiau a'r astudiaethau Beiblaidd. Ceir hefyd PDF o'r Rhaglen ac o'r canllaw Addoli.

Trwy dy air adnewydda ni i gael ddirnad uchder dy fwriad; d’eiriau gwir ers cyn bod y byd, fydd yn atsain drwy dragwyddoldeb. Credu wnawn, drwy ras, d’addewidion di; law yn llaw, drwy ffydd cerddwn gyda thi. D’eglwys cod, O llefara, Iôr, llenwa’r ddaear oll â’th ogoniant.
Cymraeg

Grasping the heights of your plans

2019 Diocese of Bangor Clergy Conference


Our 2019 Clergy Conference takes place at the Titanic Hotel in the Stanley Dock in Liverpool. Over three days, we, as Bangor’s priests, deacons and ordinands, will reflect on the ways in which we grasp the heights of God’s plans – in our lives, in our churches, in our communities, and amid the present chaos of our world.

This part of the website will host online versions of the material for the conference, including location and travel details, the timetable, information about our contributors, and details of our groups and Bible study texts. A PDF of the printed Programme and of the Worship aid will also be available here. 

Speak, O Lord, and renew our minds; help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time, that will echo down through eternity. And by grace we’ll stand on your promises; and by faith we’ll walk as you walk with us. Speak, O Lord, ’til your church is built and the earth is filled with your glory.