minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Amserlen


Dydd Llun 23 Medi

12 hanner dydd

Cyrraedd a chofrestru

12.30pm

Cinio

1.15pm

Addoliad agoriadol

2pm

Dirnad ein bywyd ar y cyd fel esgobaeth

3.15pm

Paned

3.45pm

Dirnad tystiolaeth Gristnogol yn ein anhrefn gwleidyddol presennol

gyda'r Esgob, Miranda Threlfall-Holmes ac eraill

5pm

Ymddiddan grŵp a lectio divina

7.15pm

Cwrdd cyn swper

7.45pm

Swper


Dydd Mawrth 24 Medi

8am

Brecwast

9am

Addoliad boreol

9.20am, a phaned am 10.45am

Dirnad aweinyddiaeth

gyda Peter Shaw

12.30pm

Lunch

2pm

Dirnad gweledigaeth esgobaethol

gydag Esgob Lerpwl

3.15pm

Paned

3.45pm

Dirnad llwybr newydd: prosiect Transforming Wigan

gyda Philip Anderson

5pm

Ymddiddan grŵp a lectio divina

7.15pm

Cwrdd cyn swper

7.45pm

Swper


Dydd Mercher 25 Medi

8am

Brecwast

9am

Ymddiddan grŵp a lectio divina

9.45am

Dirnad doethineb

gyda Claire Clancy

10.45am

Paned

11.15am

Ymddiddan grŵp ac adborth ar y cyd

12 hanner dydd

Addoliad cloi

12.30pm

Cinio ac ymadael

Cymraeg

Timetable


Monday 23 September

12 noon

Arrival and registration

12.30pm

Lunch

1.15pm

Opening worship

2pm

Discerning our common life as a diocese

3.15pm

Tea

3.45pm

Discerning Christian witness in our present political chaos

with the Bishop, Miranda Threlfall-Holmes and others

5pm

Group discussion and lectio divina

7.15pm

Drinks

7.45pm

Dinner


Tuesday 24 September

8am

Breakfast

9am

Morning worship

9.20am, with coffee at 10.45am

Discerning leadership

with Peter Shaw

12.30pm

Lunch

2pm

Discerning a diocesan vision

with the Bishop of Liverpool

3.15pm

Tea

3.45pm

Discerning a new way forward: the Transforming Wigan project

with Philip Anderson

5pm

Group discussion and lectio divina

7.15pm

Drinks

7.45pm

Dinner


Wednesday 25 September

8am

Breakfast

9am

Group discussion and lectio divina

9.45am

Discerning judgement

with Claire Clancy

10.45am

Coffee

11.15am

Group discussion and plenary feedback

12 noon

Closing worship

12.30pm

Lunch and departure