minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Moses a'r berth / and the burning bush
English

# gweinidogaeth 2020

Mae gweinidogaeth ordeiniedig – fel yr Eglwys drwyddi draw yn ein dyddiau ni – yn newid. Dros dridiau, byddwn ni fel offeiriaid, diaconiaid ac ymgeiswyr o Fangor yn myfyrio ar yr hyn a fu, ar weinidogaeth heddiw, ac ar ddyfodol gweinidogaeth ordeiniedig yn yr esgobaeth.

Bydd ein haddoliad yn cefnogi'n gwaith drwy fyfyrio ar lyfr Exodus, a chanfo yno'r Duw sydd inni'n Addewid a Gwaredwr, yn Bresenoldeb a Chyfaill.

Ceir fersiwn arlein o ddeunudd y gynhadledd yma, gan gynnwys yr amserlen, gwybodaeth am ein cyfarnwyr, mwy am ein lleoliadau, a manylion am y grwpiau a'r gweithdai. Ceir hefyd PDF o'r Rhaglen ac o'r canllaw Addoli.

Cymraeg

# ministry 2020

Ordained ministry – like the whole of the Church in our time – is changing. Over three days, we, as Bangor’s priests, deacons and ordinands, will reflect on where we’ve come from, on what ministry’s like now, and on what the future of ordained ministry looks like for our diocese.

Our worship will support our work by reflecting on the book of Exodus, and discovering there the God who is Promise, Deliverer, Presence and Relationship.

This part of the website hosts online versions of the material for the conference, including the timetable, information about our contributors, more about our location, and details of our groups and workshops. A PDF of the printed Programme and of the Worship aid is also available.