minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Lôn Hir a Throellog


Wrth i ni gerdded hefo Iesu, bob dydd yn ystod yr Wythnos Fawr am 10yb, bydd Esgob Andy yn cyflwyno myfyrdod byr a gweddïau ar Facebook Live, ac os ydy'r tywydd yn caniatáu, bydd rhai yn dod o leoliadau o gwmpas Bangor.

Felly ymunwch ag Esgob Andy am 10yb bob dydd yn ystod yr Wythnos Fawr 2021, neu daliwch i fyny isod yn ystod y dydd.

Ond yn gyntaf, dyma ei neges Pasg eleni - Duw yn Adfail:


Sul y Blodau 28/3


Dydd Llun 29/3

Dydd Mawrth 30/3

Dydd Mercher 31/3

Dydd Iau Cablyd (bore)

Nos Iau Cablyd (nos)

Dydd Gwener y Groglith

Gwylnos y Pasg

Sul y Pasg (4/4/21)

Cymraeg

The Long and Winding Road


As we travel with Jesus, each day during this Holy Week at 10am, Bishop Andy will be presenting a short reflection and prayers on Facebook Live  or, and weather permitting, some will come from locations around Bangor.

So please do join Bishop Andy at 10am each day during Holy Week 2021, or catch up with it below, later in the day.

But first, this is his Easter message - God in Ruins :


Palm Sunday 28/3


Monday 29/3

Tuesday 30/3

Wednesday 31/3

Maundy Thursday (am)

Maundy Thursday (Evening)

Good Friday

Easter Eve

Easter Day (4/4/21)