minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Jon Price

Mae Jon yn gweithio yn ardal weinidogaeth Bro Arwystli. Mae’n treulio llawer o’i amser yn gweithio gyda’r rhai y tu allan i furiau’r Eglwys gyda’r bwriad o greu cymuned eglwysig newydd. Ar hyn o bryd mae’n arwain cymdeithas genhadol fach o’r enw Sanctuary, sy’n weddïgar geisio darganfod y modd o arloesi mynegiant newydd ymhlith teuluoedd. Mae Jon hefyd yn teimlo’n angerddol am faterion sy’n wynebu poblogaethau gwledig ac yn gwasanaethu fel caplan ochr yn ochr â ffermwyr ym marchnad da byw’r Trallwng.

Mae Jon yn frodor o Sir Aberteifi, ac fe’i magwyd ym mhentref Llanarth. Astudiodd Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor cyn gweithio mewn canolfan gweithgareddau awyr agored Cristnogol yn yr Alban. Tra yno, daeth i ddeall mwy am genhadaeth Byddin yr Eglwys, ac aeth ati wedyn i hyfforddi fel un o’u hefengylwyr. Fel rhan o’i hyfforddiant, cwblhaodd Jon MTh gyda ffocws penodol ar y berthynas rhwng y mudiad Fresh Expressions a’r Gymru wledig. Treuliodd bum mlynedd fel efengylydd Fresh Expressions yn Yr Ystog yn y Gororau cyn symud i weithio gydag Esgobaeth Bangor, yn gyntaf fel CYFME ac yna fel gweinidog arloesol.

Mae Jon yn mwynhau’r agored, yn enwedig yng nghwmni’ deulu – a beth bynnag fo’r esgus – boed hynny’n redeg, neu ogofa, neu fynd ar grwydr drwy’r goedwig.

Cymraeg

Jon Price

Jon is an ordained pioneer minister working in the Bro Arwystli Ministry Area. He spends much of his time working with those outside of the Church with the intention of creating a new ecclesial community. He currently leads a small mission community called Sanctuary, whose members are prayerfully discerning the way to pioneer a fresh expression amidst families. Jon also feels passionate about issues facing rural populations and serves as chaplain alongside farmers at Welshpool livestock market.

Jon is a native of Cardiganshire, and was raised in the village of Llanarth. He studied Theology at Bangor University before working at a Christian outdoor activity centre in Scotland. During this time he came into contact with Church Army, and was selected to train as one of their evangelists. As part of his training Jon completed his MTh with a specific focus on the relationship between the Fresh Expressions movement and rural Wales. He spent five years as a Fresh Expressions evangelist in Churchstoke in the Welsh Marches before moving to work with the Diocese of Bangor, first as a CYFME and now as a pioneer minister.

Jon enjoys ‘the great outdoors, especially in the company of his family. Any excuse will do – running, pot holing and forest walks high among them.