minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Sefydlir tîm ymroddedig i yrru Llan ymlaen a byddant yn canolbwyntio ar gyflawni allbynnau cryf a mesuradwy o fewn pob ffrwd, gan alluogi adfywiad mewn gweinidogaethau Cristnogol trwy efengylu ac ymgysylltu. Bydd recriwtio nifer fach o staff allweddol yn gam cynnar pwysig. O dan oruchwyliaeth Cyngor yr Esgobaeth, a thrwy ymgynghori'n agos ag arweinwyr clerigol a lleyg ar draws yr esgobaeth, bydd y gwaith pwysig o ddatblygu adnoddau a nodi safleoedd allweddol ar gyfer tair ffrwd Llan yn dechrau.

Cymraeg

A dedicated team will be established to drive Llan forward and will be focused on delivering strong and measurable outcomes within each stream, enabling the revival of Christian ministries through evangelism and engagement. The recruitment of a small number of key staff will be an important early step. Under the oversight of the Diocesan Council, and consulting closely with clerical and lay leaders across the diocese, the important work of developing resources and identifying key sites for the three streams of Llan will then begin.