minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Mwy o wybodaeth am y ddogfen hon

Llyfryn sy'n cynnwys trosolwg o'n gweledigaeth esgobaethol; ein calendr gweddïau dyddiol ac wythnosol ar gyfer 2018; ein cyfeirlyfr o Ardaloedd Gweinidogaeth, aelodau o Gyngor yr Esgob, aelodau o Dîm Deiniol a phwyllgorau esgobaethol; a'n holl ddigwyddiadau yn ystod 2018.

Cymraeg

More info about this document

A booklet that includes an overview of our diocesan vision; our daily and weekly prayer calendar for 2018; our directory of Ministry Areas, members of the Bishop's Council, members of Tîm Deiniol and diocesan committees; and all our events taking place 2018.