minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Haelioni a Gwaddol y Grawys

Generosity and the Inheritance of Lent

Mwy o wybodaeth am y ddogfen hon

Dyma sampl o Lyfr Grawys 2019, a gomisiynwyd gan grŵp stiwardiaeth GenRus, ac sydd wedi ei gymeradwyo gan yr Archesgob John fel y gall pawb ‘weddïo, darllen, ystyried, a gweithredu fel pobl Dduw ar draws y Dalaith.’

I ddyfnhau’n dealltwriaeth o haelioni Duw a beth mae’n ei olygu i ddilyn Iesu heddiw, bydd Llyfr y Grawys yn ein tywys trwy ddarnau o’r Beibl, myfyrdodau a gweddi; a thrwy rannu straeon a meddyliau am bynciau sy’n cyffwrdd â’n bywydau a bywyd ein Heglwys.

Mae’r sample hwn yn cynnwys yr adrannau rhagarweiniol sy’n rhoi trosolwg o’r deunudd, a chynnwys y myfyrdodau ar gyfer Dydd Mercher Lludw ar Wythnos Gyntaf y Grawys.

Ceir rhagfyr o wybodaeth ar wefan daleithiol yr Eglwys yang Nghymru.

Cymraeg

More info about this document

This is a sample of the 2019 Lent Book commissioned by the GenRus stewardship group, and commended by Archbishop John so that all ‘may pray, read, ponder, and act as the people of God across the Province.’ 

To deepen our understanding of God’s generosity and what it means to follow the way of Jesus today, the Lent Book will guide us through bible passages, reflections, and prayer; and through the sharing stories and thoughts on topics which touch into our lives and the life of our Church.

This sample includes the introductory sections that offer an overview of the material, and the content of the reflections for Ash Wednesday and the First Week of Lent.

More information is available on the provincial Church in Wales website.