minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Gofalu am ei gilydd: Dysgu am Ddiogelu Data

Cyfarfu dros 50 o bobl o bob rhan o Esgobaeth Bangor yn Galeri yng Nghaernarfon heddiw ar gyfer ein digwyddiad, Gofalu am ei gilydd: Trosolwg o Ddiogelu Data yn yr eglwys.

Mae rheoliadau statudol newydd ar Ddiogelu Data yn dod i rym ym mis Mai 2018. Nod y digwyddiad oedd yn ein helpu ni i ddeall y cyfrifoldebau newydd hyn, yn ogystal â’n galluogi i sicrhau ein bod yn ymgysylltu mewn ffordd foesegol a phriodol â gwybodaeth bersonol yr holl rai a wasanaethwn.

Mae'r digwyddiad yn nodi dechrau ein gwaith fel esgobaeth i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau Diogelu Data newydd, a bydd canllawiau a chymorth pellach yn cael eu paratoi a'u rhannu dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

Roedd y digwyddiad hefyd yn nodi dechrau ein cylch digwyddiadau ar gyfer 2018. Mae ein calendr llawn ar gael ar-lein yn adran Digwyddiadau’r wefan.

Cymraeg

Looking after one another: Learning about Data Protection

Galeri, Caernarfon

Over 50 people from across the Diocese of Bangor met together in Galeri in Caernarfon today for our event, Looking after one another: An overview of Data Protection in church.

New statutory Data Protection regulations are being introduced in May 2018. This event was aimed at helping us to understand these new obligations, as well as enable us to ensure that we are engaging in an ethical and appropriate way with the personal information of all those we serve.

The event marks the beginning of our work as a diocese to ensure that we are compliant with the new Data Protection regulations, and further guidance and support will be prepared and shared over coming weeks and months.

The event also marked the beginning of our 2018 cycle of events. Our full calendar is available online in the Events section of the site.