minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cwmni Theatr yn dod i Nefyn

Mae cwmni theatr Gristnogol enwog Riding Lights yn teithio gyda sioe o gwmpas Cymru ac yn dod i Nefyn ar Nos Wener 9 Chwefror!

Mae'r sioe 'Lle Mae Antur yn Dechrau ….. Ffydd yn y Teulu' yn ymwneud mewn ffordd hwylus â phobl ifanc, eu rhieni â ffydd yn y teulu.

Darganfod mwy yma.

Archebu tocynnau ar gyfer y perfformiad yn Nefyn yma.


Dyma hanes y sioe :

  • Dydd Gwener 9 Chwefror 2018
  • 19.30 - 21.00
  • Canolfan Nefyn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd, LL53 6EA (maes parcio ar gael)


Mae teulu ymhell o fod yn rhywbeth syml...

Paratowch eich hunain wrth i arweinwyr eglwysig eofn neidio’n bendramwnwgl i fwrlwm byd disgyblion ifanc. Daliwch eich gwynt wrth i rieni pryderus geisio dilyn hynt a helynt blynyddoedd yr arddegau. Rhyfeddwch at ymdrechion diflino’r Gweithiwr Ieuenctid bythol bositif, Ryan, i ymdopi â chyfres o fân drychinebau ar y daith wersylla enwog i Gymru. A beth am gyfraniad Winston y gath yng ngweddïau’r teulu?

Dewch i gyfarfod â Jake, Jasmine ac Ellie wrth iddyn nhw ail-fyw profiadau eu plentyndod a’u harddegau o’r ffydd Gristnogol gartref ac yn yr eglwys.

Dyn a ŵyr beth fydd pen draw’r daith, ond mae pawb yn cytuno bod rhaid aros gyda’n gilydd ar antur ffydd.

Yn y sioe hynod ddifyr yma (a berfformir yn Saesneg), sy’n real, yn deimladwy, ac yn ddigri iawn, mae Riding Lights wedi creu drama anhepgor fydd yn dyfnhau’n dealltwriaeth o ‘deulu’.

Cymraeg

Theatre Company comes to Nefyn

Riding Lights, the well-known Christian theatre company is touring around Wales with a show and coming to Nefyn on Friday 9th February!

'Where Adventure Begins …. Faith in the Family' is a show which deals with the issue of young people, their parents and family faith.

Find out more here.

Book tickets for the performance at Nefyn here.


Here some some more information :

  • Friday 9th February 2018
  • 19.30 - 21.00
  • Canolfan Nefyn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd, LL53 6EA (car park available)


Family is far from simple ...

Brace yourselves as bold church leaders plunge headlong into the dizzy world of young discipleship. Gasp as perplexed parents hang on for the white-knuckle ride of the teenage years. Thrill in amazement as overworked, relentlessly positive Youth Worker, Ryan, negotiates a string of minor disasters on the famous camping trip to Wales. And what of Winston the cat’s role in family prayers?


Meet Jake, Jasmine and Ellie as they re-live their childhood and teenage experiences of Christian faith at home and at church.


Nobody knows how it will turn out, but everyone’s agreed that we need to keep together on the adventure of faith.


In a brilliantly entertaining show – real, touching, hilarious – Riding Lights create an unmissable piece of theatre to deepen our understanding of ‘family’.