minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Noson Weddi - Deled Dy Deyrnas

Deyrnas dy Deyrnas : Achlysur!

  • Nos Fercher, 16 Mai, 7yh
  • Cadeirlan Bangor
  • Deled Dy Deyrnas : Gweddi ar Waith

Mae Cadeirlan Bangor yn gynnal Noson Weddi fel rhan o ymgyrch byd-eang - Deled Dy Deyrnas. Mae pob un o'r chwech Cadeirlan yng Nghymru yn cynnal noson debyg

Dyma gyfle i ddod i weddïo dros ffrindiau a theulu fel y gallwn ni i gyd wybod daioni Duw - noson addoli, darlleniadau Beiblaidd a gorsafoedd gweddi.

Arweinir y noson gan Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, gydag arweinir addoli lleol adnabyddus Andy Hughes (Saint y Gymuned), Greg Leavers, yn ogystal â Naomi a Richard Wood

Bydd croeso cynnes i bawb o bob oed am y noson weddi ddwyieithog. Mae'r noson yn addas i bobl sy'n hoffi gweddïo yn dawel neu ar lafar.

Cymraeg

Prayer Event - Thy Kingdom Come

Thy Kingdom Come : Event!

  • Wednesday, 16 May, 7pm
  • Bangor Cathedral
  • Thy Kingdom Come : Prayer at Work

Bangor Cathedral will be hosting an evening as part of a global prayer event, called Thy Kingdom Come. Each of the six Cathedrals in Wales is hosting a similar event.

It is an opportunity for people to come and pray for friends and family that we may all know the goodness of God - an evening of worship, Bible reading and prayer stations.

The event at Bangor Cathedral is being lead by the Bishop of Bangor,the Right Reverend Andy John, as well as well-known local worship leaders, Andy Hughes (Urban Saints), Greg Leavers, and Naomi & Richard Wood.

There is be a warm welcome to everyone of all ages for this bilingual prayer gathering, which will be suitable for people who like to pray quietly or out loud.