minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Aelodau newydd i'r tîm

Mae 3 aelod o staff newydd wedi ymuno ar tîm yn Nhŷ Deiniol yn ddiweddar, ymunwch gyda ni i'w croesau.

Julie Burnand sy'n cymeryd drosodd fel Swyddog Gweinyddol yr Esgobaeth a’r Gadeirlan tra bod Kelly Hughes ar gyfnod famolaeth,

Paul Roberts sy'n ymuno a ni fel Swyddog Cyfathrebu a Gweinyddu, a Katie Gill a fu'n gweithio fel Cymhorthydd Gweinyddol yma.

Croeso mawr ichi gyd.

Cymraeg

New members to the team

There are 3 new members of staff who have recently started at Tŷ Deiniol, please join us in welcoming them all.

Julie Burnard who's now the Diocesan and Cathedral Administrator whilst Kelly Hughes is off on maternity leave,

Paul Roberts who's joining us as a Communications and Administration Officer, and Katie Gill who's the new Administrative Assistant

A very warm welcome to you all.