minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Hyfforddiant Godly Play

Hyfforddiant Godly Play Cymraeg i athrawon Ysgolion Esgobaeth Bangor a Llanelwy.

Canolfan Busnes Prifysgol Bangor 18eg o Fedi am 1.15yp

Cyfle i gael sesiwn Godly Play drwy gyfrwng y Gymraeg ac i rannu profiadau ymysg ysgolion.

Yna i ddilyn:

Cyfarfod rhwydwedithio pennaethiaid ysgolion Esgobaeth Bangor i rannu arfer dda ac i osod cyfeiriad i waith yr Esgobaeth am y flwyddyn addysgol.

Cymraeg

Godly Play Training

Welsh medium Godly Play session for the teachers of Bangor and St Asaph Diocese schools.

On the 18th September at the Bangor Business Centre, Bangor University at 1.15pm

This is an opportunity to experience Godly Play through the medium of Welsh and to share experiences amongst our schools.

Then to follow:

Bangor Diocese headteachers networking meeting to share best practice and shape the work of the Diocese for the next educational year.