minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Naomi Wood

Ganed Naomi yn Aberystwyth, lle’r oedd ei thad yn Giwrad. Symudodd ei theulu’n aml yn ystod gweinidogaeth ei thad, gan ymgartrefu’n ôl yn Aberystwyth yn 2000. Wedi bod ag awydd erioed i fynd yn athrawes ysgol gynradd, derbyniodd Naomi ei hyfforddiant yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, gan raddio â BA(Add) a threulio sawl blwyddyn wedi hynny yn dysgu. Dechreuodd ei gweinidogaeth broffesiynol o fewn yr Eglwys in Eglwys Santes Catherine, Pontypridd, ac yna fel Swyddog Plant Esgobaeth Tyddewi.

Pan fo amser yn caniatáu, mae Naomi’n mwynhau crwydro arfordir a mynydd-dir ei bro gyda’i chamera, garddio a threulio amser gyda ffrindiau.

Cymraeg

Naomi Wood

Naomi was born in Aberystwyth where her father was a Curate. Naomi’s family moved frequently during her father’s ministry, eventually settling back in Aberystwyth in 2000. Having always wanted to be a primary school teacher, Naomi trained at Trinity College, Carmarthen for her BA(Ed) and subsequently spent several years teaching. Her professional work for the Church began at St Catherine’s Church, Pontypridd, and continued as the St Davids Diocesan Children’s Officer.

When time allows, Naomi enjoys exploring the coastline and mountains of the area with her camera, gardening and spending time with friends.