minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Yma i gefnogi’r pwysigrwydd o Groesawi Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Rydym wrthi yn cynnal awdit o’r Esgobaeth yn gofyn:

  • Beth sy’n mynd ymlaen ar hyn o bryd o fewn yr ardaloedd?
  • Beth yw’r pryderon mwyaf o ran Gweinidogaeth Plant a Theuluoedd?
  • Stori o Newyddion Da o’r 3 blwyddyn ddiwethaf

Bydd y wybodaeth yma yn ein helpu i ddatblygu strategaeth i ni o fewn Tŷ Deiniol i gefnogi datblygiad y weinidogaeth trwy adnoddau, hyfforddiant a rhannu arfer dda.

Cymraeg

Supporting the priority of Welcoming Children, Young People and Families.

We are currently running an audit of the Diocese. The main questions we are asking are:

  • What is currently happening within Ministry Areas?
  • What are the main concerns for Children and Families Minsitry?
  • A Good News Story from the last 3 years

This information will be used to create a strategy for us in Tŷ Deiniol to help the development of the ministry currently offered through resources, training and sharing of good practice.