minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eiddo

Mae Tîm Deiniol yn arwain ein cefnogaeth esgobaethol i Ardaloedd Gweinidogaeth yn y maes eiddo wrth baratoi a gweithredu ein Cynlluniau Datblygu Eiddo. Mae'r adran eiddo hefyd yn gyfrifol:

  • am gynnal a gwella persondai
  • ac am helpu i gynnal a datblygu adeiladau eglwysig drwy ddaparu cyngor a gweithredu ei cyfundrefn grantiau esgobaethol.
Cymraeg

Property

Tîm Deiniol lead our diocesan support to Ministry Areas in preparing and implementing our Property Development Plans.

The department is also responsible:

  • for maintaining and improving parsonages
  • and for helping to maintain and develop church buildings by providing advice and implementing the diocesan grants system.