minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cyngor yr Esgob

Caiff gweinidogaeth apostolaidd yr Esgob yn yr esgobaeth ei gefnogi gan y Deon, ein Harchddiaconiaid ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth. Gyda’i gilydd, maent yn ffurfio Cyngor yr Esgob, sy’n cwrdd ddwywaith y mis i weddïo, myfyrio, trafod a phenderfynu ar faterion gweithredol a strategol.

The Bishop's Council

The Bishop’s apostolic ministry in the diocese is supported by the Dean, our Archdeacons and the Diocesan Secretary. Together, they form the Bishop’s Council, which meets twice a month to pray, reflect, discuss and decide upon operational and strategic matters.

Tîm Deiniol

Mae Tîm Deiniol yn darparu cefnogaeth strategol ac ymarferol i’r rhai sydd â chyfrifoldeb dros bob agwedd o genhadaeth ledled ein Hardaloedd Gweinidogaeth, yn ogystal â chyngor arbenigol yn meysydd diogelu, eiddo a chyllid ledled ein Hardaloedd Gweinidogaeth. Mae’r tîm hefyd yn darparu cymorth llywodraethol i Gyngor yr Esgobaeth a phwyllgorau esgobaethol eraill.

Tîm Deiniol

Tîm Deiniol provides strategic and practical support to those with responsibility for mission in all its forms across our Ministry Areas, as well as specialist advice in the fields of safeguarding, property and finance. The team also provides governance support to the Diocesan Council and other diocesan committees.

Goruchwylio

Mae sawl pwyllgor esgobaethol a thaleithiol sydd â mandad cyfansoddiadol yn rhannu goruchwyliaeth yr esgobaeth a'r Eglwys yng Nghymru yn genedlaethol.

Oversight 

Several constitutionally mandated diocesan and provincial committees share in the oversight of the diocese and the Church in Wales nationally. 

English

Manylion cyswllt canolog

bangor@eglwysyngnghymru.org.uk

01248 354999

Cymraeg

Central contact details

bangor@churchinwales.org.uk

01248 354999