minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cafodd Rob ei eni a'i fagu yn Llanfairfechan, cyn astudio graddau israddedig ac ôl-raddedig mewn Cerddoriaeth ym Mangor. Yn ystod ac wedi iddo gwblhau ei radd bu Rob yn gweithio fel cerddor llawrydd, gan ymgymryd â swydd organydd mewn sawl eglwys, ac fel tiwtor piano. Mae wedi perfformio ledled y wlad ac yn parhau i weithio fel cerddor proffesiynol ochr yn ochr â gweithio fel rhan o Dîm Deiniol.

Ymunodd Rob â Thîm Deiniol yn 2020 lle mae'n gweithio fel cynorthwyydd i'r Esgob ac i Ysgrifennydd yr Esgobaeth.

Cymraeg

Rob was born and brought up in Llanfairfechan, before studying both his undergraduate and postgraduate degrees in Music at Bangor. During and following his degree Rob worked as a freelance musician, working as an organists in multiple churches and as a piano tutor. He has performed across the country and continues to work actively as a musician alongside working as part of Tîm Deiniol.

Rob joined Tîm Deiniol in 2020 and works as assistant to both the Bishop and Diocesan Secretary.