minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Robert Townsend

Mae Robert yn hwyrddwyo cyfathrebu ar bob cyfrwng ar lefel esgobaethol ac yn annog arfer da yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth.

Magwyd Robert yn Spalding, swydd Lincoln, cyn dod i’r Brifysgol ym Mangor i astudio Almaeneg. Fe’i hyfforddwyd ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Sant Mihangel, Llandaf, a’i ordeinio yn 1993.

Dechreuodd ei weinidogaeth plwyf yn Nolgellau ac ers hynny mae wedi gwasanaethu ym Mangor, Rhwng 2009 a 2015, bu’n Gyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Bangor, ac yn 2015 cymerodd rôl Cyfarwyddwr Cyfathrebu’r esgobaeth. Mae Robert hefyd yn Is-gadeirydd Clerigol Synod Bangor.

Yn ei amser sbâr, mae Robert yn mwynhau padlfwrddio a nofio dŵr agored.

Cymraeg

Robert Townsend

Robert facilitates communication of all types at a diocesan level, as well as encouraging best practice in our Ministry Areas.

Robert was born and brought up in Spalding, Lincolnshire, before coming
to the University in Bangor to study German. At the conclusion of this course he had been accepted for training for ordained ministry, and went to St. Michaels College in Llandaff.

He was ordained in 1993. His parish ministry began in Dolgellau and he has since served in Bangor, Amlwch, Llanfairpwll, Llanilar (in the Diocese of St Davids) Llanberis, Llanwnda and Llandwrog. From 2009 to 2015 Robert was Diocesan Director of Education and in 2015 he took on the role of Director of Communications for the diocese. He is also the Clerical Vice Chair of the Bangor Synod.

In his spare time Robert enjoys paddleboarding and open water swimming.