minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Tîm Diogelu

Mae'r tîm Diogelu taleithiol yn darparu cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd cynhwysfawr i Esgobion, clerigion a phobl leyg mewn eglwysi ac Ardaloedd Gweinidogaeth ar bob mater yn ymwneud â pholisi’r Eglwys yng Nghymru ar ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion bregus. Ceir y Polisi Diogelu sy'n berthnasol i phob eglwys ac Ardal Weinidogaeth ar wefan daleithiol yr Eglwys yng Nghymru.

Cymraeg

Safeguarding Team

The Church in Wales provincial Safeguarding team provides comprehensive support, advice and guidance for Bishops, clergy and lay people in churches and Ministry Areas on all matters relating to the Church in Wales policy on the safeguarding of children, young people and adults at risk. The Safeguarding Policy which is applicable for every church and Ministry Area is available from the Church in Wales's provincial website.