minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Gweddi dros Syria

Cais gan Esgob Andy

Yr wythnos hon anogodd Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru fod Llywodraeth y DU yn blaenoriaethu diplomyddiaeth yn yr ymdrechion i ddatrys y gwrthdaro yn Syria.

Condemniodd y Corff Llywodraethol y defnydd o arfau cemegol gan gydnabod cymhlethdod y sefyllfa.

Rwyf am wahodd holl Gristnogion yn ein hesgobaeth i ymprydio a gweddïo dros gyfiawnder a heddwch yn Syria a'r Dwyrain Canol.

Gall y weddi hon eich cynorthwyo a chymeradwyaf hi i'w defnyddio ar ddydd Sul ac i'r dyfodol.
Dduw Hollalluog,  rwyt yn cynnal y byd ac wedi codi dy fab Iesu o farwolaeth. Rydym yn dal ddioddefaint a gwrthdaro pobl Syria ger dy fron. Rwyt yn ymwybodol o fuddiannau breintiedig dynion a menywod ac yn clywed cri'r newynog, pobl wedi eu anafu ac sy'n colli gobaith. Yn dy gariad am y byd, amddiffyn y diniwed a chryfhau'r rhai sy'n ceisio am heddwch. Chwala ormes, cadarnha'r cyfiawn a boed i'th deyrnas o drugaredd a heddwch ddod yn fuan. Yn enw Crist, Gwaredwr ac Arglwydd. Amen.

Diolch o galon.

+Andrew Bangor

Cymraeg

Prayer for Syria

A Request from Bishop Andy

This week, the Governing Body of the Church in Wales urged the UK Government to prioritize diplomacy in the efforts to resolve conflict in Syria.

The Governing Body condemned the use of chemical weapons and acknowledged the complexity of the situation.

I want to invite all Christians in our diocese to fast and pray for justice and peace in Syria and the Middle East.

This prayer may assist you and I it commend it for use on Sunday and beyond.
Almighty God,  you sustain the world and raised your son Jesus from the grip of death. We hold before you the suffering and conflict of the Syrian people. You know the vested interests of men and women and hear the cry of the hungry, injured and despairing. In your love for the world, protect the innocent and strengthen those who are peacemaking. Bring down what is tyrannous, uphold the just and may your kingdom of mercy and peace come soon.  In the name of Christ, Saviour and Lord. Amen.Very many thanks

+Andrew Bangor