minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
06/11/2023
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Offeiriad newydd i Fro Arwystli

Y Parchg Steve Leyland yn dechrau ei weinidogaeth newydd ym Mro Arwystli

New priest for Bro Arwystli

Rev Steve Leyland begins his new ministry in Bro Arwystli
23/06/2023
Linda Finnegan
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Dathliad o Laura Ashley yng Ngharno

Celebrating Laura Ashley in Carno

17/05/2023
Y Parchg Llew Moules-Jones
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Eglwysi Eco cyntaf Ynys Môn

Anglesey's first Eco-Churches

24/10/2022
Angela Swann
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Gardd Penrhyndeudraeth ar agor

Penrhyndeudraeth's garden is open

30/03/2022
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

I lawr y tŵr

Easter Abseil

01/03/2022
Naomi Wood
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Rhodd o lawenydd, chwerthin ac efengylu

The gift of joy, laughter and evangelism

25/01/2022
Y Parchg Eryl Parry
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

YWAM yng Nghonwy

YWAM in Conwy

18/01/2022
Angela Swann
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Gosteg wedi'r storm

Mae Eglwys Y Drindod Sanctaidd wedi ennill gwobr £1500 fel Enillydd Rhanbarthol ...

Peace after the storm

Holy Trinity Church in Penrhyndeudraeth is the Wales Regional Finalist in the ...
02/11/2021
Debbie Peck
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Pobl ifanc Llanidloes yn galw am newid

Credir y plant ifanc mai nawr yw'r amser i ni ymateb er ...

Young people from Llanidloes call for change

The young people believe that we need to respond now in order ...
13/10/2021
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Llongyfarchiadau Bro Moelwyn

Congratulations Bro Moelwyn