minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
06/02/2024
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Eglwys yn cael cartref newydd mewn hen feddygfa deintydd

Mae hen feddygfa ddeintydd wedi ei throi'n eglwys ar Stryd Fawr Porthmadog.

Church finds home in former Dentist's surgery

A former dentist's surgery has been turned into a church on Porthmadog’s ...
08/01/2024
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Offeiriad ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Newydd ar gyfer Bro Tudno

Y Parch Vince Morris fydd Arweinydd Ardal Weinidogaeth a ficer Bro Tudno.

New priest and Ministry Area Leader for Bro Tudno

The Revd Vince Morris is to be the Ministry Area Leader and ...
18/12/2023
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Offeiriad ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Newydd Bro Cymer

New Priest and Ministry Area Leader for Bro Cymer

06/11/2023
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Offeiriad newydd i Fro Arwystli

Y Parchg Steve Leyland yn dechrau ei weinidogaeth newydd ym Mro Arwystli

New priest for Bro Arwystli

Rev Steve Leyland begins his new ministry in Bro Arwystli
23/06/2023
Linda Finnegan
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Dathliad o Laura Ashley yng Ngharno

Celebrating Laura Ashley in Carno

17/05/2023
Y Parchg Llew Moules-Jones
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Eglwysi Eco cyntaf Ynys Môn

Anglesey's first Eco-Churches

24/10/2022
Angela Swann
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Gardd Penrhyndeudraeth ar agor

Penrhyndeudraeth's garden is open

30/03/2022
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

I lawr y tŵr

Easter Abseil

01/03/2022
Naomi Wood
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Rhodd o lawenydd, chwerthin ac efengylu

The gift of joy, laughter and evangelism

25/01/2022
Y Parchg Eryl Parry
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

YWAM yng Nghonwy

YWAM in Conwy