minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cydymffurfiaeth Ariannol

Fel Ardaloedd Weinidogaeth mae nifer o reolau gan wahanol gyrff y mae'n rhaid cydymffurfio hefo. Y cyrff sy'n rheoli'r rheolau mae rhaid i ni eu dilyn yw:

  • Y Comisiwn Elusennau
  • Yr Eglwys yng Nghymru
  • CThEM

Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am y gwahanol ofynion ar gyfer rheoli/adrodd ariannol y mae rhaid dilyn ac o ble mae'r rheolau yn dod.

Cymraeg

Financial Compliance

As Ministry Areas there are a number of rules from different bodies that must be complied with.  The bodies that govern the rules we must follow are:

  • The Charity Commission
  • The Church in Wales
  • HMRC

The following pages provide information of the different requirements for financial management/reporting that must be adhered to and were the rules come from.