minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
29/11/2023
Cenedlaethol / National

Cadeirlan Deiniol Sant yn lansio allgymorth newydd i bobl hŷn ym Mangor

Saint Deiniol’s Cathedral launches new outreach for older people in Bangor

Saint Deiniol’s Cathedral launches new outreach for older people in Bangor

Cadeirlan Deiniol Sant yn lansio allgymorth newydd i bobl hŷn ym Mangor
23/11/2023
Cenedlaethol / National

Virginia Crosbie AS yn cyhoeddi mai Ffermwr o Amlwch yw ei Harwr Cudd

MP Virginia Crosbie announces Amlwch Farmer as her Hidden Hero

MP Virginia Crosbie announces Amlwch Farmer as her Hidden Hero

Virginia Crosbie AS yn cyhoeddi mai Ffermwr o Amlwch yw ei Harwr ...
22/11/2023
Cenedlaethol / National

Neges yr Archesgob o gydymdeimlad

Archbishop’s message of condolence

Archbishop’s message of condolence

Neges yr Archesgob o gydymdeimlad
03/11/2023
Cenedlaethol / National

Penodi Swyddog Gweinidogaeth Trwyddedig Lleyg

Keith Wadcock has been appointed Lay Licensed Officer

Lay Licensed Ministry Officer appointed

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Keith Wadcock wedi cael ei benodi'n Swyddog ...
02/11/2023
Cenedlaethol / National

Gweddïau dros y gwrthdaro yn Israel a Gaza

The Bishops of the Church in Wales commend these prayers for the ...

Prayers for the conflict in Israel and Gaza

Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn cymeradwyo’r gweddïau hyn ar gyfer ...
31/10/2023
Cenedlaethol / National

Cynhadledd Efengylu Cymreig

Welsh Evangelism Conference

06/12/2021
Cenedlaethol / National

Ethol Archesgob Cymru Newydd

Dewiswyd Andy John, sydd wedi gwasanaethu fel Esgob Bangor am y 13 ...

New Archbishop of Wales elected

Andy John who has served as the Bishop of Bangor for the ...
26/03/2020
Cenedlaethol / National

Rhoi yn Syth

Gift Direct

18/03/2020
Cenedlaethol / National

Llythyr apêl Thrussell Trust

Trussell Trust letter of appeal

17/03/2020
Cenedlaethol / National

Datganiad Bugeiliol Mainc Esgobion yr Eglwys yng Nghymru

Pastoral Declaration of the Bench of Bishops of the Church in Wales