minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Rheolaeth Ariannol

Mae rheolaeth ariannol gadarn yn rhan hanfodol o redeg Elusen lwyddiannus. Er y gallai'r rhan fwyaf o'r gwaith o ddydd i ddydd gael ei ddirprwyo i ychydig o ymddiriedolwyr neu wirfoddolwyr, mae na rhai elfennau y dylai ymddiriedolwyr bod yn ymwybodol ohonynt.

Ynghyd â chanllawiau gan y Comisiwn Elusennau, rydym wedi darparu tudalennau eraill o wybodaeth i gynorthwyo ein hymddiriedolwyr a'n gwirfoddolwyr Ardaloedd Weinidogaeth.

Dogfennau Comisiwn Elusennau:

Cymraeg

Financial Management

Sound financial management is a crucial part of running a successful Charity.  Whilst most of the day to day work in this area might be delegated to a few trustees or volunteers there are some elements that trustees should make themselves aware of.

Along with guidance from the Charity Commission, we have provided other pages of information to assist our Ministry Area trustees and volunteers. 

Charity Commission Documents: