minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Tyfu gweinidogaethau newydd

Ar draws yr esgobaeth, rydym eisoes yn profi galwedigaethau newydd sy’n dod i’r amlwg wrth i ni feithrin disgyblion a chanolbwyntio ar alwad Duw i wasanaethu. Byddwn yn canolbwyntio yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod ar feithrin gweinidogaethau trwyddedig a chomisiynedig lleyg – gweinidogion bugeiliol, darllenwyr, arloeswyr, efengylwyr a gweinidogion teulu. Wrth i ni ffurfio Ardaloedd Gweinidogaeth rydym hefyd yn datblygu a chefnogi gweinidogaethau Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth, tra hefyd yn ffurfio a meithrin Timau Ardaloedd Gweinidogaeth i arfer gweinidogaeth egnïol ar y cyd.

Cymraeg

Growing new ministries

Across the diocese, we already see new vocations emerging from our emphasis on discipleship and call. We will focus over coming years on nurturing licensed and commissioned lay ministries – pastoral ministers, readers, pioneers, evangelists and family ministers. As we reshape our diocese into Ministry Areas we are also developing and resourcing the new ministry of Ministry Area Leadership, and forming and nurturing collaborative ministries in Ministry Area Teams.