minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Gift Aid Logo
English

Cymorth Rhodd

Mae Cymorth Rhodd yn gymhelliant treth y DU sy'n galluogi unigolion sy'n talu treth (naill ai incwm neu enillion cyfalaf) i elusennau yn y Deyrnas Unedig i gael eu rhoi mewn modd treth-effeithiol. Gweithredir y cymhelliant gan CThEM ac er mwyn ei ddefnyddio, rhaid i elusennau gael eu cofrestru gyda CThEM.

Mae rhoi drwy Gymorth Rhodd yn golygu y gall elusennau hawlio 25c ychwanegol am bob £1 y mae rhoddwr yn ei rhoi. Ni fydd yn costio dim arall i'r rhoddwr.

Sut i Dderbyn Rhoddion Cymorth Rhodd

I dderbyn rhoddion fel Cymorth Rhodd mae'r elusen angen y rhoddwr i gwblhau datganiad ei fod yn drethdalwr yn y DU. Fel arfer, ffurflen neu amlen yw hon sy'n cynnwys testun y datganiad Cymorth Rhodd arno ynghyd â lle i'r rhoddwr lenwi eu manylion.

Talu digon o dreth i fod yn gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd

Bydd rhoddion yn gymwys cyn belled nad yw'r rhoddwr wedi rhoi mwy na 4 gwaith yr hyn y maent wedi'i dalu mewn treth (naill ai treth incwm neu dreth enillion cyfalaf) yn y flwyddyn dreth honno (6 Ebrill i 5 Ebrill).

Cyfrifoldeb y rhoddwr yw hysbysu'r elusen honno nad ydynt bellach yn talu digon o dreth.

Cymraeg

Gift Aid

Gift Aid is a UK tax incentive that enables tax-effective giving by individuals who pay tax (either income or capital gains) to charities in the United Kingdom.  The incentive is operated by HMRC and in order to use it charities must be registered with HMRC.

Donating through Gift Aid means charities can claim an extra 25p for every £1 a donor gives. It will not cost the donor any extra.

How to Accept Gift Aid Donations

To accept donations as Gift Aid the charity needs the donor to complete a declaration that they are a UK Tax payer.  This is usually a form or an envelope that contains the text of the Gift Aid declaration on it along with a space for the donor to fill out their details.

Paying enough tax to qualify for Gift Aid

Donations will qualify as long as the donor has not donated more than 4 times what they have paid in tax (either income or capital gains tax) in that tax year (6 April to 5 April).

It is the responsibility of the donor to inform that charity that they no longer pay enough tax.