minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
23/10/2018 Croesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd / Welcoming children, young people and families

Arwain gwasanaethau yn yr ysgol

Ar gyfer unrhyw un sydd â rôl mewn arwain gwasanaethau ysgol

Leading school assemblies

An event for anyone who has a role in leading school assemblies
30/10/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Arwain Dyddiau Tawel

Sut i lunio a chyflwyno Diwrnod Tawel

Leading Quiet Days

How to put together and deliver a Quiet Day
08/11/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Dydd Astudio’r Esgob

Cymru, hunaniaeth a chrefydd

Bishop’s Study Day

Wales, identity and religion
12/11/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Cynnal gwydnwch ac effeithiolrwydd mewn gweinidogaeth

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yn ne'r esgobaeth

Sustaining resilience and effectiveness in ministry

The session being held in the south of the diocese
13/11/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Cynnal gwydnwch ac effeithiolrwydd mewn gweinidogaeth

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

Sustaining resilience and effectiveness in ministry

The session being held in the north of the diocese
20/11/2018 Croesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd / Welcoming children, young people and families

Arwain clybiau plant

Ar gyfer unrhyw un a hoffai gymryd rhan weithredol wrth arwain clwb ...

Leading children’s clubs

For anyone who’d like to take an active role in leading a ...
22/11/2018 Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Grwp Cadfan Tachwedd 2018

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

November 2018 Cadfan Group

Worshipping, reflecting, sharing and planning
04/12/2018 Synod Ynys Môn / The Anglesey Synod

Diwrnod Tawel yr Adfent

Myfyrio’n dawel ar ddechrau tymor yr Adfent

Advent Quiet Day

Quiet reflection at the beginning of Advent
04/12/2018 Synod Gogledd Meirionnydd / The North Meirionnydd Synod

Diwrnod Tawel yr Adfent

Myfyrio’n dawel ar ddechrau tymor yr Adfent

Advent Quiet Day

Quiet reflection at the beginning of Advent
04/12/2018 Synod Bangor / The Bangor Synod

Diwrnod Tawel yr Adfent

Myfyrio’n dawel ar ddechrau tymor yr Adfent

Advent Quiet Day

Quiet reflection at the beginning of Advent