minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
03/09/2018 Synod De Meirionnydd / The South Meirionnydd Synod

Deuddeg

Adrodd ein stori ni am Dduw, yr Eglwys a’r gymuned

Twelve

Tell our own story of God, Church and community
03/09/2018 Synod Ynys Môn / The Anglesey Synod

Deuddeg

Adrodd ein stori ni am Dduw, yr Eglwys a’r gymuned

Twelve

Tell our own story of God, Church and community
04/09/2018 Synod Gogledd Meirionnydd / The North Meirionnydd Synod

Deuddeg

Adrodd ein stori ni am Dduw, yr Eglwys a’r gymuned

Twelve

Tell our own story of God, Church and community
04/09/2018 Synod Bangor / The Bangor Synod

Deuddeg

Adrodd ein stori ni am Dduw, yr Eglwys a’r gymuned

Twelve

Tell our own story of God, Church and community
11/09/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Gorwelion newydd wrth godi arian

Digwyddiad yw hwn i unrhyw un sydd am helpu i ehangu’r ffyrdd ...

New frontiers in fundraising

This is an event for anyone who wants to help to broaden ...
15/09/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Cynnal a chadw beunyddiol

Diwrnod i'r rhai sydd â rôl ymarferol yng ngofal ein hadeiladau eglwysig

Hands-on maintenance

An event for those who have a hands-on role in the care ...
15/09/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Fforwm Cydlynwyr Diogelu

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

Safeguarding Coordinators forum

The session being held in the north of the diocese
17/09/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Cynhadledd Glerigol 2018

Goruchwylwyr dros Deulu Duw a Llysgenhadon Crist

Clergy Conference 2018

Stewards over God’s Household and Ambassadors for Christ
17/09/2018 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Fforwm Cydlynwyr Diogelu

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yn ne’r esgobaeth

Safeguarding Coordinators forum

The session being held in the south of the diocese
26/09/2018 Croesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd / Welcoming children, young people and families

Penaethiaid Ysgolion Eglwysig

Digwyddiad rhwydweithio i Benaethiaid ein Hysgolion Eglwysig

Heads of Church Schools

A networking event for the Headteachers of our Church Schools