minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
23/09/2019
Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Cynhadledd Glerigol 2019

Cynhelir Cynhadledd Glerigol 2019 yn Lerpwl

2019 Clergy Conference

Our 2019 Clergy Conference will be held in Liverpool
01/10/2019
Eiddo a chyllid / Property and finance

Gweithio o ddydd i ddydd hefo Finance Co-ordinator

Cwrs wedi'i gynllunio i fynd dros swyddogaethau dyddiol o ddefnyddio Finance Co-ordinator.

Working day to day with Finance Co-ordinator

A course designed to go over the day to day functions of ...
05/10/2019
Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Cynhadledd yr Esgobaeth 2019

Ein cynhadledd esgobaethol flynyddol

2019 Diocesan Conference

Our annual diocesan conference
08/10/2019
Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Hydref y Gogledd

Dyma’n digwyddiad rhwydweithio rheolaidd ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd ...

Northern Autumn Treasurers Forum

This is our regular networking event for Treasurers and interested Ministry Area ...
09/10/2019
Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Hydref y De

Dyma’n digwyddiad rhwydweithio rheolaidd ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd ...

Southern Autumn Treasurers Forum

This is our regular networking event for Treasurers and interested Ministry Area ...
22/10/2019
Eiddo a chyllid / Property and finance

Gweithio o ddydd i ddydd hefo Finance Co-ordinator

Cwrs wedi'i gynllunio i fynd dros swyddogaethau dyddiol o ddefnyddio Finance Co-ordinator.

Working day to day with Finance Co-ordinator

A course designed to go over the day to day functions of ...
12/11/2019
Eiddo a chyllid / Property and finance

Gweithio o ddydd i ddydd hefo Finance Co-ordinator

Cwrs wedi'i gynllunio i fynd dros swyddogaethau dyddiol o ddefnyddio Finance Co-ordinator.

Working day to day with Finance Co-ordinator

A course designed to go over the day to day functions of ...
19/11/2019
Eiddo a chyllid / Property and finance

Gweithio o ddydd i ddydd hefo Finance Co-ordinator

Cwrs wedi'i gynllunio i fynd dros swyddogaethau dyddiol o ddefnyddio Finance Co-ordinator.

Working day to day with Finance Co-ordinator

A course designed to go over the day to day functions of ...
26/11/2019
Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Grwp Cadfan Tachwedd 2019

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan November 2019

Worshipping, reflecting, sharing and planning
05/12/2019
Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Diwrnod Tawel Adfent 2019

Tim Higgins yn arwain y dydd yn Llanbedrog

2019 Advent Quiet Day

Tim Higgins leads the day in Llanbedrog