minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
20/02/2020
Diwrnod Astudio'r Esgob / Bishop Study Days

Diwinyddiaeth Gatholig a'r eglwys heddiw

gyda Christine Aplers yn Nhŷ Deiniol

Catholic theology and the church today

with Christine Aplers in Tŷ Deiniol
10/03/2020
Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Grwp Cadfan Mawrth 2020

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan March 2020

Worshipping, reflecting, sharing and planning
12/03/2020
Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Gweithdy Hygyrch y Chynhwysol i bobl â Anhawsterau clyw yn y gymuned

gyda Fr Anthony Hodges yn Nhŷ Deiniol

Accessibility and inclusive liturgy for the deaf an hard of hearing in the community

with Fr Anthony Hodges at Tŷ Deiniol
05/05/2020
Diwrnod Astudio'r Esgob / Bishop Study Days

Gweithdy Hygyrch y Chynhwysol i bobl â Anableddau Dysgu

gyda Hazel Bradley a Richard Keagan-bull yn Nhŷ Deiniol

Accessible and Inclusive Worship for people with Learning Disabilities

with Hazel Bradley a Richard Keagan-bull at Tŷ Deiniol
09/06/2020
Diwrnod Astudio'r Esgob / Bishop Study Days

Hyfforddiant ar adnebyddiaeth gam-drin domestig

dealltwriaeth o beth yw cam-drin domestig

Domestic abuse awareness training

understanding domestic abuse
14/09/2020
Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Cynhadledd Glerigol 2020

Ein cynhadledd 2020 yn Rhydychen

2020 Clergy Conference

Our 2020 Oxford-based conference
03/10/2020
Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Cynhadledd Esgobaethol 2020

Ein Cynhadledd Esgobaethol flynyddol

2020 Diocesan Conference

Our annual Diocesan Conference
12/11/2020
Diwrnod Astudio'r Esgob / Bishop Study Days

Digwyddiadau Bywyd

gyda Sandra miller yn Nhŷ Deiniol

Life Events

with Sandra Miller at Tŷ Deiniol
30/11/2020
Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Grwp Cadfan Tachwedd 2020

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan November 2020

Worshipping, reflecting, sharing and planning