minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
25/03/2019 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Diwrnod Gweinidogaeth Drwyddedig Leyg

Diwrnod blynyddol gyda’r Esgob ac eraill

Lay Licensed Ministry Day

An annual day with the Bishop and others
09/05/2019 Ardaloedd Gweinidogaeth / Ministry Areas

Dydd Astudio'r Esgob

Tyfu a meithrin yr Eglwys mewn dyddiau dyrus

Bishop's Study Day

Growing and nurturing the Church in interesting times
23/05/2019 Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Grwp Cadfan Mai 2019

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan May 2019

Worshipping, reflecting, sharing and planning
04/09/2019 Croesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd / Welcoming children, young people and families

Hyfforddiant iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Hyfforddiant sy’n ddelfrydol ar gyfer unigolion sy'n gweithio gyda phlant a phobl ...

Children and adolescent mental health awareness training

Training ideally suited for individuals working with children and young people
08/10/2019 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Hydref y Gogledd

Dyma’n digwyddiad rhwydweithio rheolaidd ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd ...

Northern Autumn Treasurers Forum

This is our regular networking event for Treasurers and interested Ministry Area ...
09/10/2019 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Hydref y De

Dyma’n digwyddiad rhwydweithio rheolaidd ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd ...

Southern Autumn Treasurers Forum

This is our regular networking event for Treasurers and interested Ministry Area ...
26/11/2019 Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Grwp Cadfan Tachwedd 2019

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan November 2019

Worshipping, reflecting, sharing and planning
05/12/2019 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Diwrnod Tawel Adfent 2019

Tim Higgins yn arwain y dydd yn Llanbedrog

2019 Advent Quiet Day

Tim Higgins leads the day in Llanbedrog