minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
27/02/2018 Ymddiddan a goruchwylio esgobaethol / Diocesan conferring and oversight

Grwp Cadfan Chwefror 2018

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio.

February 2018 Cadfan Group

Worshipping, reflecting, sharing and planning.
06/03/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cyfarwyddyd Ysbrydol: Be’ ’di be’?

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yng ngogledd yr esgobaeth

Spiritual Direction: What’s it all about?

The session being held in the north of the diocese
08/03/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cyfarwyddyd Ysbrydol: Be’ ’di be’?

Y sesiwn sy'n cael ei gynnal yn ne'r esgobaeth

Spiritual Direction: What’s it all about?

The session being held in the south of the diocese
10/03/2018 Tyfu'r Eglwys / Growing the Church

Mentro Mawrth 2018

Gweddïo, dysgu ac ymrywmo i dyfu'r Eglwys

Spring Forward 2018

Praying, learning and committing to growing the Church
13/03/2018 Meithrin disgyblion / Nurturing disciples

Cyd-gerdded gyda Duw mewn gweddi

Cyfle i ddyfnhau bywyd gweddi

Learning to walk with God in prayer

An opportunity to deepen our prayer life
14/03/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Blynyddol y De

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth

Southern annual Treasurers Forum

A networking event for Treasurers and interested Ministry Area Council members
15/03/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Blynyddol y Gogledd

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth

Northern Annual Treasurers Forum

A networking event for Treasurers and interested Ministry Area Council members
22/03/2018 Croesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd / Welcoming children, young people and families

Yn gymysg oll i gyd? Gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol

Digwyddiad i’r rheiny sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag anghenion ...

All inclusive? Working with children and young people with additional needs

An event for those who work with and minister alongside children and ...
10/04/2018 Tyfu gweinidogaethau newydd / Growing new ministries

Gwydnwch o dan bwysau yn y weinidogaeth

Deall sut y gallwn ni gynnig gweinidogaeth effeithiol pan fyddwn dan bwysau

Resilience under pressure in ministry

Helping us understand how we can offer an effective ministry in frequently ...
16/04/2018 Synod Ynys Môn / The Anglesey Synod

Tyfu’r Eglwys yn ein milltir sgwar

Dwy Ardal Weinidogaeth yn son am Dyfu’r Eglwys

Growing the Church on our doorstep

Hear from two Ministry Areas about Growing the Church