minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Meithrin disgyblion

Er mwyn i’r Eglwys yng Nghymru fod yn effeithiol yn ei chenhadaeth, mae angen dynion a menywod sy’n barod i ateb galwad Crist i’w ddilyn drwy dyfu mewn ffydd a gwasanaeth. Golyga hyn y dylem barhau i fuddsoddi ein hegni wrth feithrin disgyblion newydd ac wrth ddyfnhau ysbrydolrwydd pob un ohonom – er mwyn i ni ddod i wybod mwy am stori ein ffydd, er mwyn i ni ganiatáu i’r stori honno lywio ein bywydau bob dydd, ac er mwyn i ni ddod yn fwy parod i rannu ei newydd da gydag eraill.

Cymraeg

Nurturing disciples

For the Church in Wales to be effective in its mission for the future, it needs men and women who are prepared to answer Christ’s call to follow him by growing in faith and in service. This demands that we continue to invest our energy in nurturing new disciples and in deepening the discipleship of each one of us – so that we come to know more profoundly the story of faith, so that we allow it to shape our daily lives, and so that we are more ready to share its good news with others.