minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ymddiriedolaeth Esgobaeth Bangor

Mae Ymddiriedolaeth Esgobaeth Bangor (YEB) yn elusen sy'n gallu buddsoddi arian gan Ardaloedd Weinidogaeth gyda'r nod o sicrhau stiwardiaeth dda o adnoddau a chyfraddau gwell o incwm buddsoddi.

Mae Ymddiriedolaeth Esgobaeth Bangor yn cael ei rhedeg gan fwrdd o ymddiriedolwyr sydd hefyd yn ymddiriedolwyr Cyngor yr Esgobaeth.

Mae'r ymddiriedolwyr yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn a thrwy ganlyniadau adolygiad is-bwyllgor, yn cwrdd â chynrychiolwyr rheolwyr y gronfa ac yn gweithredu yn ôl yr angen gwellianau i'w llifau gwaith mewnol a mecanweithiau adrodd. Caiff cyfarfodydd yr ymddiriedolwyr YEB eu cofnodi a chaiff eu hadroddiadau a'u cyfrifon blynyddol eu cyflwyno i'r Comisiwn Elusennau a Thŷ'r Cwmnïau.

Yn dilyn proses hir o nodi cronfeydd presennol, bydd y YEB yn ail-agor i dderbyn buddsoddiadau gan Ardaloedd Gweinidogaeth yn y dyfodol agos.

Cymraeg

The Bangor Diocesan Trust

The Bangor Diocesan Trust (BDT) is a charity that can invest funds from Ministry Areas with the goal of ensuring good stewardship of resources and potentially better rates of investment income.

The Bangor Diocesan Trust is run by a board of trustees that are also the trustees of the Diocesan Council.

The trustees meet three times a year and through a sub-committee review results, meet with representatives of the fund managers and take action as required to its internal workflows and reporting mechanisms. The meetings of the BDT trustees are minuted and their reports and annual accounts are submitted to the Charity Commission and Companies House.

Following a long process of identifying existing funds, the BDT will be re-opening to accept investments from Ministry Areas in the near future.