minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Robert Townsend

Daeth Robert, sy’n wreiddiol o Spalding yn Swydd Lincoln, i’r brifysgol ym Mangor yn 1986 i astudio Almaeneg. Hyfforddodd i’w ordeinio yng Nghaerdydd ac fe’i hordeiniwyd yn Ddiacon yng Nghadeirlan Bangor yn 1993. Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i weinidogaeth yn Esgobaeth Bangor, lle mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Addysg a Chyfarwyddwr Cyfathrebu. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl.

I ffwrdd o fywyd eglwysig, mae Robert yn ceisio cadw'n heini! Mae ef a’i wraig, Kath, hefyd yn mwynhau bod yn rhan o Ysgol Glanaethwy, côr sydd wedi’i leoli ym Mangor. Pan symudon nhw i Fiwmares yn 2019, fe wirfoddolodd Robert gyda’r RNLI ac mae wedi hyfforddi fel aelod o griw’r bad achub yno. Mae hefyd yn cefnogi Lincoln City, y clwb pêl-droed yr aeth ei Dad ag ef i'w wylio yn blentyn.


Cymraeg

Robert Townsend

Robert, who is originally from Spalding in Lincolnshire, came to university in Bangor in 1986 to study German. He trained for ordination in Cardiff and was ordained Deacon in Bangor Cathedral in 1993. He has spent the majority of his ministry in the Diocese of Bangor, where he has also served as Director of Education and Director of Communications. He is a fluent Welsh speaker.

Away from church life, Robert tries to keep fit! He and his wife, Kath, also enjoy being part of Ysgol Glanaethwy, a choir based in Bangor. When they moved to Beaumaris in 2019, Robert volunteered with the RNLI and has trained as a member of the lifeboat crew there. He also supports Lincoln City, the football club which his Father took him to watch as a child.